Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Cảng Thị Nại tổ chức hội nghị người lao động năm 2018Cảng Thị Nại tổ chức hội nghị người lao động năm 2018

Email In

Chiều 3/2, Công ty CP Cảng Thị Nại tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và hội nghị người lao động năm 2018.

Với mục tiêu năm 2018, Công ty CP Cảng Thị Nại phấn đấu sản lượng hàng thông qua cảng 1,2 triệu tấn, tăng 26,13%; tổng doanh thu 65 tỉ đồng, tăng 44%; lợi nhuận trước thuế 11,3 tỉ đồng, tăng hơn 46%... 

Tại hội nghị, Công ty CP Cảng Thị Nại đã báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua và thông qua Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2018.