Bạn đang ở mục Công tác công đoàn Những giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm lo lợi ích Đoàn viên công đoàn và Người lao động năm 2018Những giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm lo lợi ích Đoàn viên công đoàn và Người lao động năm 2018

Email In

Phát huy những kết quả hoạt động động công đoàn năm 2017, bước sang năm 2018 tiếp tục thực hiện “Năm vì lợi đoàn viên công đoàn”, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đổi mới cách làm nhằm khắc phục những hạn chế, đáp ứng yêu cầu  mới, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trong năm. Tập trung thực hiện việc  bảo vê, chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động: LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức “Tháng công nhân và Tháng ATVSLĐ”, tổ chức phát động cấp tỉnh vào ngày 23/4/2018, sau đó công đoàn các huyện, ngành và cơ sở tổ chức phát động đồng loạt, nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Bình Định (tháng 5) và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (tháng 7). Thông qua chuỗi hoạt động này, công đoàn các cấp  tập trung sức, nguồn lực tổ chức chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, tổ chức các diễn đàn “Nghe công nhân  nói- Nói công nhân nghe”. LĐLĐ tỉnh đã in phát hành 2.000 tờ gấp về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, nội dung có 15 đối tác đã  ký thỏa thuận với Tổng LĐLĐ Việt Nam và 6 đối tác ký kết thỏa thuận với LĐLĐ tỉnh. Tiếp tục phát triển các đối tác mới có sản phẩm trí tuệ, giảm giá so với giá niêm yết để đoàn viên công đoàn và người lao động được hưởng lợi. Các CĐCS lựa chọn hình thức thích hợp, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT có cam kết thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Huy động các nguồn lực, phát triển quỹ “Mái ấm công đoàn”, phấn đấu hỗ trợ xây dựng 20 nhà cho CNLĐ khó khăn về nhà ở. Thực hiện kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp, giám sát thực hiện lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp. Thực hiện Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp theo tinh thần kế hoạch số 182/KH-MTTQ-BTT ngày 02/02/2018 của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định về việc phối hợp công tác giám sát năm 2018.

2. Để nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, thực hiện đưa văn hóa về cơ sở, nâng cao chất lượng Tạp chí truyền hình công đoàn phát trên sóng truyền hình tỉnh hàng tháng, phản ánh những bức xúc, gương điển hình tiêu biểu, nhất là kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI đang là khâu yếu, chưa đến với người lao động. Tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao trong CNVCLĐ tập trung vào 5 và tháng 7- 2018. Vận động, tuyên truyền cho CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp. Phát hành Tập san Đại hội XIII Công đoàn Bình Định. Tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tạp chí Công đoàn (11/2008-11/2018).

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong viêc quản lý đoàn viên, thẻ đoàn viên, phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên, ứng xử quyền lợi của đoàn viên công đoàn khác hơn người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn. Thực hiện công tác đối thoại giữa công đoàn các cấp với chính quyền, người sử dụng lao động để nắm bắt thông tin, bàn thảo, thỏa thuận, giải quyết những yêu cầu bức xúc của  đoàn viên công đoàn, người lao động, ngăn  ngừa ngừng việc tập thể, đình công.

 4. Phát huy tính năng động, sáng tạo của CNVCLĐ trong học tập, lao động, sản xuất. Tham gia và hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ứng dụng công nghệ mới để đạt “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính” ở khu vực các cơ quan hành chính và phong trào “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp” ở khu vực các đơn vị sự nghiệp. Để động viên cổ vũ phong trào thi đua LĐLĐ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ phát động “Tháng công nhân và Tháng ATVSLĐ”, biểu dương tôn vinh, khen thưởng cho cán bộ công đoàn  tiêu biểu, CNLĐ tiểu biểu, trao tặng Bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.