Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Công ty CP Giày Bình Định: Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018Công ty CP Giày Bình Định: Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

Email In

Ngày 21.4.2018, Công ty CP Giày Bình Định đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định, LĐLĐ tỉnh Bình Định, Công ty CP Giày Bình Định; cùng 153 công nhân lao động, đại diện cho hơn 1.300 công nhân lao động trong Công ty.

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, giả cả nguyên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, trong khi đầu ra tăng không đáng kể thị trường giày dép, may mặc trong nước ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, tập thể Ban Giám đốc và người lao động vẫn quyết tâm, cùng nỗ lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng sản lượng sản xuất trong năm 2017 là 1.069.561 đôi giày, dép xuất khẩu và nội địa, tổng doanh thu đạt 222.7 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động là 4,8 triệu đồng/người/tháng...Kế hoạch năm 2018, công ty phấn đấu sản xuất với tổng sản lượng dự kiến là 1.150.000 đôi giày, dép xuất khẩu và nội địa, tổng doanh thu đạt 240 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động 5,2 triệu đồng.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả đạt được của Công ty và công đoàn trong năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng để Ban giám đốc; Ban chấp hành CĐCS cần quan tâm hơn nữa trong năm 2018 như: về việc làm, môi trường và điều kiện làm việc; nâng cao đời sống, tinh thần cho người lao động; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp tốt với Ban Giám đốc động viên NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, năng suất, chất lượng, hiệu quả; quan tâm đến CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vươn lên trong lao động sản xuất; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.