Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP CĐCS Công ty Cổ phần Việt Úc – Bình Định hưởng ứng Tháng Công nhân 2018CĐCS Công ty Cổ phần Việt Úc – Bình Định hưởng ứng Tháng Công nhân 2018

Email In

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/04, Quốc tế lao động 01/05 và thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018. Vừa qua,  Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Việt Úc Bình Định (trực thuộc LĐLĐ huyện Phù Mỹ) phối hợp tổ chức giải bóng chuyền Nam lần thứ 3 với 04 đội tham gia. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao tinh thần làm việc, giữ gìn sức khỏe; tạo sân chơi cho ngươi lao động, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, tạo mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

Các đội bóng tham gia Giải bóng chuyền Nam lần thứ 3

Trong dịp này, CĐCS Công ty Cổ phần Việt Úc Bình Định cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan về Tháng công nhân năm 2018; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100%  người lao động; phát động phong trào thi đua sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động và sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tổ chức cho CNLĐ đi tham quan, dã ngoài tại Kỳ Co– Nhơn Lý…