Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ Hoài Ân: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCSLĐLĐ Hoài Ân: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS

Email In

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân vừa tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 425 cán bộ CĐCS các trường học, cơ quan, đơn vị, xã thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng công nhân năm 2018.

Với thời gian 04 ngày, công tác tập huấn tập trung hướng dẫn các nội dung về công tác tài chính, công tác kiểm tra đồng cấp, công tác thanh tra, công tác nữ công và nhiệm vụ của ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS. Đặc biệt là triển khai nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và nội dung " 4 xây - 4 chống".

Việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở với mục tiêu trao đổi những vấn đề mà cơ sở cần, qua đó nắm bắt những vấn đề khó khăn ở cơ sở để có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả tốt hơn.

Quang cảnh một lớp tập huấn