Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIIHội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII

Email In

Sáng ngày 15.5.2018, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 khóa XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XII, UVUBKT LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

  ns11

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn tỉnh; Dự thảo (lần 3) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII; Dự thảo (lần 3) Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 – 2018; Dự thảo Báo cáo tổng kết 6 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh.

Hội nghị cũng đã lấy ý kiến về việc điều chỉnh Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT, các chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh khóa XIII; lấy ý kiến về đề án Đoàn Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Định khóa XIII đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; ý kiến về Ban điều hành Đại hội XIII Công đoàn tỉnh ( Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu).

   ns22

Các đồng chí UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XII 
tham gia bỏ phiếu giới thiệu nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII

Tại Hội nghị, các ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XII đã tham gia bỏ phiếu giới thiệu nhân sự BCH và thống nhất các nội dung diễn ra trong Đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 02 ngày 30 -31/05/2018 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định. Hội Nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.