Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Email In

Chiều ngày 31.5.2018, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 với 38 ủy viên và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Tại phiên họp lần thứ nhất tổ chức vào chiều ngày 31-5, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 thành viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 thành viên, bầu chủ tịch và 03 phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XII được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, khoá XIII nhiệm kỳ 2018-2023, 03 Phó Chủ tịch gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, ông Lê Từ Bình và bà Lê Thị Tuyết Trinh.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ  2018-2023. Với khẩu hiệu hành động “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì đoàn viên công đoàn và người lao động”. Trong nhiệm kỳ phát triển mới ít nhất 15.000 đoàn viên công đoàn; 100% đơn vị, doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; 90% công đoàn cấp trên cơ sở đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt; 85% trở lên số CĐCS khu vực nhà nước, 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn vững mạnh; triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế của tổ chức công đoàn; phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam….

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, khoá XIII nhiệm kỳ 2018 -2023 đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay trong công đoàn; phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực hoạt động của công đoàn ngay từ tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2018 - 2023.

Một số hình ảnh tại phiên bế mạc

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định khoá XIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tuấn Thanh - TUV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
trả lời giái đáp những kiến nghị của CNVCLĐ với tỉnh