Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Mít tinh Chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Bình ĐịnhMít tinh Chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Bình Định

Email In

Tối ngày 2.6.2018, LĐLĐ tỉnh đã Tổ chức Mít tinh Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại buổi mít tinh, các đại biểu và hơn 500 CNVCLĐ đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (khoá XIII) thông tin nhanh về kết quả Đại hội, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính mà Đại hội vừa thống nhất thông qua; đồng thời, khẳng định thành công của đại hội có ý nghĩa lớn đối với CNVCLĐ toàn tỉnh, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó, tạo động lực để mỗi đoàn viên, CNVCLĐ nỗ lực học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong lao động, chung sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn mới. Toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin nhanh về kết quả Đại hội

Trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành - Trách nhiệm Liêm chính - Sáng tạo”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện để CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phát động; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội

Tại buổi mít tinh đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước và giai cấp công nhân, tạo không khí sôi nổi, vui tươi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023