Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TP, TX LĐLĐ huyện Phù Cát: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2018LĐLĐ huyện Phù Cát: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2018

Email In

Ngày 08.6.2018 LĐLĐ huyện Phù Cát đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 405 cán bộ là chủ tịch, CNUBKT, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra và kế toán của 143 CĐCS trực thuộc.

Nội dung tập huấn lần này nhằm tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác và các phương thức hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bôn CĐCS. Tập trung các nội dung trọng tâm: Công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam và một số văn bản hướng dẫn hoạt động của tổ chức công đoàn; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tài chính CĐCS.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội (2018-2023) có ý nghĩa thiết thực, bổ ích nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐCS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, xây dựng phong trào CNVCLĐ ngày càn vững mạnh.

 


  • Hình ảnh hoạt động

  • Video hoạt động