Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Tây Sơn: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018LĐLĐ huyện Tây Sơn: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

Email In

LĐLĐ huyện Tây Sơn vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ huyện chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ như: chỉ đạo 100% CĐCS cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hội nghị CBCCVC và có 12/18 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (đạt 67%); tổ chức thăm tặng quà 75 suất quà cho đoàn viên bị TNLĐ, BHN; các CĐCS tổ chức chăm lo tặng quà cho trên 4.000 đoàn viên với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; kết nạp được 45 đoàn viên mới nâng tổng số đoàn viên hiện nay là trên 4.033 đoàn viên, sinh hoạt tại 121 CĐCS.

Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong Tháng Công nhân năm 2018, LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Trao trên 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ…

Dịp này, LĐLĐ huyện đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 38 tập thể và 146 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2017-2018.