Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị xét duyệt đề tài lao động sáng tạo năm 2018Hội nghị xét duyệt đề tài lao động sáng tạo năm 2018

Email In

Ngày 6.7.2018, Hội đồng khoa học LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2018 đối với 52 đề tài nghiên cứu khoa học của 47 tác giả.

Quang cảnh Hội nghị

Trong đó các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có 14 đề tài, Công đoàn giáo dục tỉnh 06 đề tài, Công đoàn Viên chức 10 đề tài, LĐLĐ huyện Hoài Nhơn 05 đề tài, LĐLĐ huyện Phù Mỹ 06 đề tài, Công đoàn ngành Y tế 11 đề tài. Các đề tài gồm nhiều lĩnh vực như: cơ khí, tự động hóa, năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; lĩnh vực y - dược, lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực khác…

Nội dung các đề tài tham gia xét duyệt có tính mới, ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực sẽ được LĐLĐ tỉnh Bình Định báo cáo kết quả và gửi hồ sơ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”.