Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Tây Sơn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018Công ty Cổ phần May Tây Sơn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Email In

Vừa qua, Công ty Cổ phần May Tây Sơn đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc và bà Trần Huyền Trân – Chủ tịch CĐCS cùng chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị ông Ông Nguyễn Thanh Hải đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện.

Bà Trần Huyền Trân – Chủ tịch CĐCS báo cáo về kết quả Hội nghị NLĐ các cấp, tình hình hoạt động Công đoàn Công ty trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2018.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động trong công ty…

Trong chiến lược phát triển bền vững, Công ty cổ phần May Tây Sơn luôn coi trọng nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố quyết định cho sự phát triển của đơn vị, nên đã đề ra chương trình đào tạo chuyên sâu, có các chính sách tiền lương, thưởng đặc cách nhằm thu hút lao động có chất lượng cao. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chú trọng công tác ATVS lao động và bảo vệ môi trường…