Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Hoạt động Cơ quan Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định: Học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XIIĐảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định: Học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII

Email In

Ngày 01.8.2018, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các  nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên của hội nghị đã quán triệt các nội dung trọng tâm của các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Qua Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết, đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động của bản thân, cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.