Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Hoạt động Cơ quan Ra mắt mô hình “ Cơ quan LĐLĐ tỉnh đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự”Ra mắt mô hình “ Cơ quan LĐLĐ tỉnh đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự”

Email In

Chiều ngày 23.8.2018, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 13 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và Ra mắt mô hình “Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự”. Tham dự có Đại tá Nguyễn Đức Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, lãnh đạo phòng PA83 công an tỉnh, lãnh đạo công an thành phố Quy Nhơn và công an phường Đống Đa.

Tại buỗi lễ, LĐLĐ tỉnh đã Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Công bố quyết định thành lập mô hình “Cơ quan LĐLĐ tỉnh đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự”; thông qua Quy ước hoạt động của mô hình và ra mắt Ban điều hành gồm 05 thành viên.

Quang cảnh buổi Lễ

 Theo đó, các thành viên Ban điều hành có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về công tác an toàn ANTT; công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động tự giác tham gia công tác bảo vệ ANTT;  vận động cán bộ, công chức và người lao động đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất an ninh trật tự, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ quan, khu vực lân cận nơi làm việc; tổ chức nắm bắt tình hình liên quan đến ANTT tại cơ quan, khu vực lân cận nơi làm việc, để kịp thời phối hợp các lực lượng dân quân tự vệ, công an bảo vệ mục tiêu triển khai phương án bảo vệ mục tiêu, giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra mất an toàn ANTT….

Ra mắt Ban điều hành mô hình hình “Cơ quan LĐLĐ tỉnh đảm bảo an toàn về ANTT”

 Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, đồng chí Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh thường xuyên kiện toàn củng cố, phát triển hoạt động mô hình ngày càng có hiệu quả, trong đó chú trọng đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Thay mặt Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã gửi lời cảm ơn ý kiến của Lãnh đạo công an tỉnh và mong muốn trong thời gian tới toàn thể CB,CC,NLĐ trong cơ quan cùng thống nhất xây dựng quy ước hoạt động của mô hình “Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự”; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra hành vi tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; chống lại các thế lực thù địch và cảnh giác trước các hoạt động kích động, chống phá chế độ của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, qua đó tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ký cam kết tham gia xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Dịp này, Lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh đã ký cam kết tham gia xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.