Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Tập huấn mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới”Tập huấn mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới”

Email In

Sáng ngày 28/8, LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới (BĐG)” cho hơn 100 đại biểu là cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đã được nghe truyền đạt một số nội dung quan trọng về giới, BĐG, bạo lực giới; nguyên tắc cơ bản về BĐG; cần làm gì để thúc đẩy BĐG và xóa bỏ bạo lực gia đình; Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; các chế độ chính sách được áp dụng đối với lao động nữ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận, trao đổi về công tác BĐG, thể hiện sự coi trọng và tinh thần tích cực trong việc thúc đẩy BĐG và trao quyền cho phụ nữ.

“Lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm cho cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn và cán bộ nữ công trong công tác BĐG và phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trong đoàn viên, CNVCLĐ. BĐG và trao quyền cho phụ nữ chính là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiến bộ của xã hội” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.