Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Phù Mỹ : Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018LĐLĐ huyện Phù Mỹ : Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018

Email In

Trong 02 ngày 28 - 29/8/2018, LĐLĐ huyện Phù Mỹ tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho 460 đồng chí cán bộ được triệu tập theo thành phần bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, phụ trách công tác nữ công, kế toán các công đoàn cơ sở.

Nội dung tập huấn lần này gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác tổ chức và phương pháp hoạt động CĐCS; công tác tài chính CĐCS; công tác vận động nữ công CĐCS; nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT CĐCS và Công đoàn với công tác dân chủ cơ sở.

Đợt tập huấn này nhằm tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động Công đoàn, bổ sung những quy định mới của pháp luật về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động…Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ CĐCS phát huy vai trò trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tạo sự ổn định tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.