Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định lần thứ 4, Khóa IV (nhiệm kỳ 2017-2022)Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định lần thứ 4, Khóa IV (nhiệm kỳ 2017-2022)

Email In

Chiều ngày 26.12.2018,  Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định lần thứ 4, Khóa IV (nhiệm kỳ 2017-2022).

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công đoàn năm 2019 với những kết quả nổi bật như: Qua phong trào thi đua yêu nước, CCVCLĐ đã thực hiện 10 đề tài lao động sáng tạo, 2.185 sáng kiến cải tiến; tổ chức thành công hội thi “ Tiếng hát karaoke Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ I-năm 2018”; Thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, thiết thực nhất là hoạt động đóng góp và các quỹ xã hội từ thiện với số tiền trên 02 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CB,CCVCLĐ đã được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện có hiệu quả với nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả như: Tổ chức phiên tòa giả định, Hội thi tìm hiểu pháp luật…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.