Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Bồi dưỡng kỹ năng “Quay phim và dựng phim một số thể loại cơ bản của báo chí”Bồi dưỡng kỹ năng “Quay phim và dựng phim một số thể loại cơ bản của báo chí”

Email In

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng “Quay phim và dựng phim - Một số thể loại cơ bản của báo chí”.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên là cán bộ công đoàn phụ trách Website cơ quan LĐLĐ tỉnh, Tạp chí Công đoàn Bình Định, Website LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, Website Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh và Website Công đoàn Khu kinh tế tỉnh được phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định trang bị tổng hợp một số kỹ năng cần quan tâm khi thực hiện tác phẩm Multimedia; bố cục khuôn hình, ánh sáng, màu sắc trong nhiếp ảnh và điện ảnh; những phương thức ráp dựng phim; hướng dẫn cơ bản về phần mềm dựng phim; các động tác máy: zoom in, zoom out, lia, pan; thực hành và phân tích tác phẩm ảnh báo chí, phóng sự ngắn…

Các học viên tham gia trong phần lý thuyết

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, phóng viên, từ đó góp phần tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại đơn vị nói riêng, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên đại bàn tỉnh nói chung.