Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Nhiều lao động khiếu nại Công ty CP Thương mại Sản xuất Duyên HảiNhiều lao động khiếu nại Công ty CP Thương mại Sản xuất Duyên Hải

Email In

Chiều ngày 8/4, người lao động (NLĐ) đã tìm đến sự hỗ trợ của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn Bình Định để được hướng dẫn làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng về việc Công ty CP Thương mại Sản xuất Duyên Hải không chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ.

Theo nội dung đơn khiếu nại, có 18 NLĐ làm việc tại Công ty CP Thương mại Sản xuất Duyên Hải đã làm các thủ tục để chấm dứt hợp đồng lao động và được lãnh đạo đồng ý cho thôi việc. Thời gian Công ty tính trợ cấp thôi việc cho NLĐ ít nhất là 01 năm và nhiều nhất là hơn 11 năm. Theo luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, phía Công ty không giải quyết.

TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn Bình Định hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho NLĐ

Ngày 11/12/2018, NLĐ có gửi đơn khiếu nại đến Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Sau đó, đại diện Công ty cho biết sẽ chi trả đầy đủ trợ cấp thôi việc cho NLĐ nhưng đến nay, cam kết này vẫn chưa được thực hiện. Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn Bình Định đã hướng dẫn NLĐ làm đơn khiếu nại gửi cho Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh và LĐLĐ tỉnh để can thiệp nhằm bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.