Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn ngành Y tế Bình Định: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấpCông đoàn ngành Y tế Bình Định: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Email In

Ngày 27.5.2019, Công đoàn ngành Y tế Bình Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên UBKT công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế.

Quang cảnh Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo, quán triệt một số nội dung xoay quanh các chuyên đề: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bình Định; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Bình Định, Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam và Đại hội X Công đoàn ngành Y tế Bình Định.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Qua học tập, thảo luận nhằm xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của ngành Y tế tỉnh Bình Định.


  • Hình ảnh hoạt động

  • Video hoạt động