Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị tuyên truyền phổ biến Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủHội nghị tuyên truyền phổ biến Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Email In

Thực hiện Đề án “Tăng cường Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” năm 2019. Ngày 25/6/2019, Đồn Biên phòng Mỹ An và Công ty Cổ phần Việt - Úc Bình Định phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông cho 240 cán bộ, đoàn viên và người lao động của công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 71 của Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Qua đây nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quốc gia trên biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi, củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới biển.

Ký kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Kết thúc buổi truyền thông, đại diện Ban giám đốc và 240 cán bộ, công nhân viên trong công ty đăng ký tham gia thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.