Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh LĐLĐ tỉnh Bình Định xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2018LĐLĐ tỉnh Bình Định xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2018

Email In

Chiều ngày 8/7, Hội đồng khoa học LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2018 đối với 40 đề tài nghiên cứu khoa học của 38 tác giả.

Các đề tài gồm nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải có 02 đề tài; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 08 đề tài; lĩnh vực y dược có 06 đề tài; lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực khác có 24 đề tài.

Nội dung các đề tài tham gia xét duyệt có tính mới, ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực sẽ được LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả và gửi hồ sơ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”.