Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TP, TX LĐLĐ huyện Phù Mỹ: Học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Công đoànLĐLĐ huyện Phù Mỹ: Học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Công đoàn

Email In

Ngày 10/8/2019, Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn với Liên đoàn Lao động huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Tại buổi giao lưu, đ/c Võ Thanh Tấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện, đ/c Nguyễn Thị Thu Sương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Hinh phát biểu trao đổi những kết quả hoạt động và những kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua và những định hướng hoạt động trong thời gian đến nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ, tham gia hiệu quả công tác quản lý cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức tốt phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ CBCCVC vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp cán bộ công đoàn của hai đơn vị chia sẻ những cách làm hay trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tâm tư và chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNLĐ.


  • Hình ảnh hoạt động

  • Video hoạt động