Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình Định UBND tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luậtUBND tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật

Email In

Sáng ngày 13.8.2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Hội nghị có gần 300 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật của các cơ quan, báo, đài, tạp chí thuộc tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; giảng viên giảng dạy môn pháp luật ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, phòng tư pháp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, thị xã, thành phố; giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 13 - 15.8, các báo cáo viên pháp luật được truyền đạt các nội dung: Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Luật Phòng, chống tham nhũng; giới thiệu Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13.3.2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; sự cần thiết ban hành và quá trình soạn thảo, ban hành Luật An ninh mạng; những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng…

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật nắm bắt kịp thời các quy định mới của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; củng cố, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.