Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyềnLĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền

Email In

Ngày 16/8, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình Biển Đông, kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và đấu tranh phản bác tổ chức Pháp luân công cho cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh, các công đoàn ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về những nội dung cơ bản của 7 Luật được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 Nghị quyết, 09 dự án Luật tại Kỳ họp lần này.

Báo cáo viên tại hội nghị cũng đã thông tin các nội dung về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông; những động thái mới của các nước trên Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời, tuyên truyền, đấu tranh phản bác tổ chức Pháp luân công.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Việc tổ chức triển khai tuyên truyền các luật, nghị quyết vừa được thông qua kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV nhằm góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống của cán bộ, đoàn viên; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; từ đó, có những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị”.

Quang cảnh hội nghị