Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hỗ trợ cơ sở vật chất cho Nhà sinh hoạt cộng đồng xã An VinhHỗ trợ cơ sở vật chất cho Nhà sinh hoạt cộng đồng xã An Vinh

Email In

Ngày 28/8, LĐLĐ tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định đã tổ chức thăm và hỗ trợ về cơ sở vật chất cho Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, xã An Vinh, huyện An Lão (đơn vị kết nghĩa) nhằm phát huy hiệu quả tích cực của nơi sinh hoạt cộng đồng cho 58 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn. Tổng kinh phí hỗ trợ về cơ sở vật chất lần này là gần 20 triệu đồng

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân tộc, giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn. 02 đơn vị kết nghĩa sẽ giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân thôn 6 phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nghĩa, hỗ trợ nhằm góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ người dân của thôn 6 vươn lên thoát nghèo; tiếp tục đầu tư thêm các thiết chế văn hóa để nâng cao nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, tinh thần, giúp đồng bào của thôn nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, xây dựng thôn văn hóa; góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội”.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, xã An Vinh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị để bàn giao cơ sở vật chất cho Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6

Bàn giao cơ sở vật chất cho Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, xã An Vinh

Tiết mục văn nghệ giao lưu của thôn 6, xã An Vinh