Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị người lao động Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định năm 2019Hội nghị người lao động Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định năm 2019

Email In

Ngày 10/9/2019, tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa,Thị xã An Nhơn, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2019, có 60 đại biểu đại diện cho 139 CNLĐ Công ty tham dự.

Năm 2018, cùng với những khó khăn chung của Tập đoàn Hoa Sen Group, giá nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào nước ngoài; mức cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, giá sản phẩm đầu ra thấp. Nhưng tập thể  Lãnh đạo và lực lượng CNLĐ Công tyTNHH MTV Hoa Sen Bình Định vẫn đoàn kết, tự tin hoàn thành các chỉ tiêu SXKD. Theo báo cáo trình bày tại hội nghị,  năm 2018, Công ty đã duy trì  tốt các hoạt động doTập đoàn Hoa Sen Group và UBND tỉnh giao, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động như ký hợp đồng lao động cho 100% công nhân lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho 139/139 CNLĐ, đạt 100%; thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động; tích cực phát động các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động  giải quyết việc làm ổn định cho 139 lao động có thu nhập bình quân trên 8,6 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2019, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với Lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các quy chế: Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; Quy chế Hội nghị người lao động; Quy chế Dân chủ và bổ sung một số điều khoản của các quy chế của Doanh nghiệp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động; tích cực phát động các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam có 5 sáng kiến làm lợi cho Công ty trên 270.000.000đ; Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động, đoàn viên công đoàn; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 và tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã nộp vào ngân sách tỉnh trên 300 tỷ đồng, đây là một  doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện nghĩa vụ thuế cho ngân sách tốt nhất.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; CĐCS được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về thành tích xuất sắc năm 2018. Hội nghị đã thống nhất ban hành nghị quyết về giảm thiểu chất thải nhựa dùng một lần. Có giải pháp cấp bách nhằm góp phần thực hiện Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/4/2019 “Cả nước hành động giải quyết vấn đề chất thải nhựa”. Hội nghị đã bầu 03 đồng chí vào Tổ đối thoại định kỳ của Doanh nghiệp. 

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị