Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Email In

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho các CĐCS trực thuộc.

Tham gia lớp tập huấn, gần 150 lượt cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản về công tác công đoàn: công tác tài chính, công tác kiểm tra giám sát công đoàn và công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Ông Lê Từ Bình – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã triển khai tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn, cập nhật nhiều kiến thức và kỹ năng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới đặc biệt là đối với cấp công đoàn cơ sở. Sau lớp tập huấn lần này, tin chắc rằng mỗi đồng chí được tham gia tập huấn sẽ nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị mình công tác, xây dựng công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.

Quang cảnh buổi tập huấn