Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân”Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân”

Email In

Trong “Tháng công nhân” năm nay, Công đoàn ngành Y tế tỉnh phát động các đợt thi đua yêu nước trong toàn ngành nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; Tổ chức tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)…

                

Đ/c Trần Văn Trương-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh (người thứ 4 từ trái sang)
trao tiền hỗ trợ cho các đại diện Công đoàn cơ sở

Tại Lễ phát động, Công đoàn ngành Y tế tỉnh trích kinh phí hoạt động và trao tặng 18,9 triệu đồng hỗ trợ cho 63 cháu là con em cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành mắc bệnh bẩm sinh và bệnh hiểm nghèo.
                                                                                                            Hoa Khá