Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

Email In
Đến dự có khoảng 60 cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đây là một trong chuỗi những hoạt động của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tích cực hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2013 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định phát động.
Tại lớp tập huấn các cán bộ CĐCS đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi), các chế độ chính sách mới có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động.
Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ CĐCS đã nắm bắt cụ thể hơn những quy định mới của Luật lao động và Luật công đoàn (sửa đổi), góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong thời gian tới. Cũng nhân hội nghị tập huấn này, đại diện Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2013.
                                                                                        Nguyễn Hữu Tài
                                                                                Phó Chủ tịch CĐ KKT tỉnh