Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tổ chức Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tỉnh Bình ĐịnhĐổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tỉnh Bình Định

Email In
Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn. Với kết quả đạt được, công đoàn đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 06 Huân chương Lao động hạng Ba, 09 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 cờ và 282 Bằng khen của Tổng Liên đoàn; đặc biệt, năm 2011 LĐLĐ tỉnh Bình Định được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ; UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu Khối thi đua Mặt trận và các  đoàn thể chính trị- xã hội và Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua năm 201 và đang đề nghị Thủ tướng chinh phủ Tăng cờ thi đua năm 2012.
Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Định trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh ta có nhiều thuận lợi, kinh tế - xã hội ổn định. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong lĩnh vực công nghiệp đã từng bước phát huy các lợi thế của tỉnh thu hút nhiều lao động như nghề chế biến gỗ, thủy hải sản, may mặc…bình quân hàng năm trên địa bàn tỉnh đã giải quyết từ 23.000 -25.000 lao động có việc làm mới. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 23 vạnCNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008); nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người, nữ chiếm tỷ lệ hơn 42 %, các ngành chế biến gỗ, thủy sản, may mặc tỷ lệ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn. Phần đông  lực lượng công nhân còn trẻ, có nhận thức chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái giai cấp, luôn tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề được nâng lên, sáng tạo trong lao động, công tác, thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp thu nhanh khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Qua 5 năm ( 2008-2013), tình hình thế giới diễn biến phức tạp và chịu ảnh hưởng những khó khăn trong nước đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, việc làm, đời sống CNVCLĐ . Song nhìn chung với truyền thống yêu nước của quê hương, phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, khó khăn nào cũng vượt qua, đẩy lùi những hạn chế, tiêu cực, vươn tới cái tốt đẹp, cái mới, nên phần lớn CNVCLĐ đời sống có phần được cải thiện và có bước phát triển tích cực, đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, tính chiến đấu, ý thức tự lực, tự cường, giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của Đảng.Tuy nhiên, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, thợ lành nghề, kỹ thuật bậc cao còn ít; tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, điều hiện ăn ở sinh hoạt còn hạn chế, thiếu thốn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của người lao động.
Trong những năm qua các cấp công đòan trong tỉnh đã khẳng định đựơc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trên nhiều lĩnh vực, luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên, hình thức tuyên truyền có sự đổi mới phù hợp với từng đối tượng đoàn viên và  công đoàn cơ sở, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Công đoàn Bình Định, Trang thông tin điện tử Công đoàn, tờ rơi, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, chương trình Gameshow “Giờ thứ 9”; nội dung tuyên truyền tập trung vào các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai đến đoàn viên, CNVCLĐ với hơn 713.000 lượt người dự, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động, cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, qua học tập các chuyên đề đã có 100% CNVCLĐ các cơ quan, đơn vị và hơn 60% công nhân lao động ngoài nhà nước tham gia, góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, lối sống, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, người tốt, việc tốt.
Thực hiện quy chế dân chủ, nhiều nơi quyền làm chủ của CNVCLĐ được phát huy trong việc bàn, tham gia, thực hiện và giám sát những vấn đề có tính nguyên tắc, quy chế, quy định, nội quy, quy trình tiếp nhận, đào tạo, bố trí, cất nhắc cán bộ, thực hiện các chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong danh nghiệp; công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và NLĐ; góp phần hạn chế tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện tập thể của CNLĐ, tạo sự ổn định và phát triển của các DN.Bình quân hàng năm có 100% cơ quan HCSN mở hội nghị CBCC (NQ Đại hội đề ra 90%), 98% DN nhà nước mở đại hội CNVC (NQ Đại hội đề ra 90%) và 30% công ty TNHH, công ty cổ phần mở hội nghị NLĐ (NQ Đại hội đề ra 60%).
Phong trào thi đua được duy trì và phát triển sâu rộng trong CNVCLĐ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, DN, bệnh viện, trường học. Các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền đồng cấp tổ chức vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả: Tiêu biểu là phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện cuộc vận động “ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... những nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là hàng năm công đoàn tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tiêu biểu, tổ chức gắn biển các công trình tiêu biểu, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm thi đua, nhiều hoạt động đa dạng, phong phú được tổ chức trong “Tháng công nhân”, tổ chức gặp mặt lãnh đạo các DN nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), … nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả, có 3.275 sáng kiến, 81 đề tài LĐST được công nhận, làm lợi 21,8 tỷ đồng; 66 công trình sản phẩm được gắn biển.
Các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp công đoàn triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, thiết thực thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, đây cũng là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động xã hội, từ thiện do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động như đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hưởng ứng các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái, hiến máu nhân đạo cứu người, xây dựng quỹ “ Tấm lưới nghĩa tình”, chương trình “Mái ấm Công đoàn”Quỹ từ thiện với số tiền 33,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây 62 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 895 triệu đồng; thăm và tặng 20.619 suất quà trị giá 14,4 tỷ đồng; 14.798 lượt người tham gia hiến máu nhân đạo.… qua đó góp phần giảm bớt khó khăn của CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh.
Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, được các cấp công đoàn chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả đã thành lập mới 243 CĐCS (đạt 101,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra), nâng tổng số CĐCS lên 1.473 CĐCS; phát triển 16.832 đoàn viên mới (đạt 105,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra), nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 75.837 đoàn viên (chiếm 73,3% so với tổng số CNVCLĐ nơi có tổ chức công đoàn), bình quân hàng năm có trên 83% CĐCS, nghiệp đoàn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc (tăng 3% so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra). Công tác củng cố tổ chức, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, nhiều cán bộ công đoàn được rèn luyện trưởng thành tham gia vào các cương vị lãnh đạo của đảng, chính quyền nhà nước, đã cử 5.000 lượt cán bộ cán bộ công đoàn bán chuyên trách, 120 lượt cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đại học phần công đoàn, đại học, sau đại học, có 6.640 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng (đạt 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra)..
Trong những năm tới 2013-2018, công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới để hoạt động công đoàn hiệu quả, thiết thực hơn:
- Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục được xem là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền tảng chính trị tư tưởng thống nhất, trước những biến động khó lường tình hình thế giới và khó khăn trong nước. Tổ chức quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi năm 2012), Nghị quyết của các cấp công đoàn, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm của đất nước, ôn lại và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đến với người lao động; chú trọng cải tiến hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng; phát huy có hiệu quả các công cụ tuyên truyền của tổ chức công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình, nhất là những diễn biến chính trị, tư tưởng, yêu cầu bức xúc của người lao động để từ đó đề xuất, kiến nghị với các cấp thẩm quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, nhất là những nơi dễ xảy ra tranh chấp lao động, đình công, lãng công, điểm nóng.
 - Công đoàn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các cấp công đoàn tăng cường phát huy vai trò, vị trí, tinh thần trách nhiệm của mình trước những nhiệm vụ chính trị, góp phần tháo gỡ những khó khăn, ách tắc nhằm ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện, đời sống sinh hoạt cho người lao động, quan tâm thực hiện đúng các chế độ chính sách cho người lao động khi mất việc làm, có nhu cầu đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động và đình công, các đơn thư khứu nại, tố cáo để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
-Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong CNVCLĐ, nhất là phong trào thi đua “lao động sáng tạo”, “ lao động giỏi”, chương trình “ chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm,  cải cách nền hành chính hiệu lực và hiệu quả, chống tham nhũng, bè phái, cục bộ địa phương, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư ra Thông báo số 77-TB đã đồng ý lấy tháng năm hàng năm là “Tháng công nhân”. Tháng 5 hàng năm, Công đoàn có kế họach tổ chức thực hiện hoạt động “Tháng công nhân”, ngày hội lớn của CNVCLĐ, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực thu hút đông đảo CNLĐ tham gia, nhất là những khu, cụm công nghiệp tập trung đông CNLĐ. Với phương châm cán bộ công đoàn luôn hướng về cơ sở, sâu sát người lao động, bằng hoạt động thiết thực hơn, đẩy mạnh xây dựng và phát triển quỹ hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi động viên, tăng quà, quan tâm hơn đến người lao động.
- Nhiệm vụ cần kíp hiện nay của Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phải tăng cường công tác nắm bắt tình hình đề xuất với chủ doanh nghiệp các biện pháp duy trì và phát triển sản xuất, sắp xếp lại sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu lại lao động, giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nhiệp, đào tạo lại nghề, nâng cao kiến thức pháp luật, có chế độ phụ cấp cho công nhân thời gian nghỉ chờ việc, giải quyết các yêu cầu bức xúc hàng ngày của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
- Tăng cường, củng cố, xây dựng công đòan cơ sở vững mạnh, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn theo hướng vừa hồng, vừa chuyên, nói đi đôi với làm, đã làm thì phải đạt hiệu quả thiết thực, khắc phục bệnh quan liêu, hành chính hóa, cán bộ “ăn theo, nói leo”. Mạnh dạn tuyển chọn, bố trí cán bộ công đoàn có phẩm chất, đạo đức, năng lực, kỹ năng hoạt động công đoàn được trưởng thành từ phong trào công nhân. Mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách các cấp phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm và luôn ý thức rằng, người lao động đang lao động trích tiền trả lương, phụ cấp cho mình, vì thế mọi hoạt động trước hết phải vì lợi ích của người lao động, đồng thời giải quyết hài hòa các lợi ích của tập thể và Nhà nước, không cho phép cán bộ công đoàn có tư tưởng và hành động thiếu trách nhiệm, thờ ơ, bàng quang trước thực trạng khó khăn, bị xâm phạm về lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ( khóa X), Nghị quyết XI Công đoàn Việt Nam, các văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức công đoàn, sự phối hợp với chính quyền, đoàn thể , nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn, phát triển đảng viên trong công nhân, trích kinh phí công đoàn 2 % trong các loại hình doanh nghiệp được pháp luật hóa trong Luật Công đoàn .
- Triển khai sâu rộng, nâng cao hiệu quả phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 chống”, xây dựng “ Gia đình CNVCLĐ thành đạt”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo cho các cấp ủy Đảng và chính quyền Nhà nước trong những năm tới.
                                                                            Th.S. Nguyễn Ngọc Anh
                                                                             Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh