Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Công ty CP Gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014Công ty CP Gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014

Email In
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm qua, tập thể cán bộ, CNVC-LĐ Công ty đã quyết tâm khắc phục những khó khăn để ra sức thi đua lao động sản xuất và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013, đảm bảo lợi nhuận, ổn định việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chế độ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó đã kích thích thi đua lao động sản xuất và góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Công ty với giá trị doanh thu SXCN thực hiện đạt 97% so kế hoạch; Thu nhập bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 104% kế hoạch.
                
Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2013.
Hội nghị đã bầu 9 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành. Cũng tại Hội nghị này, lãnh đạo Công đoàn cơ sở Công ty phát động phong trào thi đua và ký kết Thỏa ước lao động tập thể và thống nhất thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị đề ra nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2014.
                                                                                                         Hoa Khá