Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ Quy Nhơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoànLĐLĐ Quy Nhơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Email In
Tham dự Hội nghị có 160 đồng chí là Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên UBKT LĐLĐ thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS các doanh nghiệp Nhà nước, CĐCS cơ quan chính quyền thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS – nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố Quy Nhơn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn trực tiếp báo cáo và triển khai tại Hội nghị.
                
Tại hội nghị, cán bộ công đoàn các cấp thành phố đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn Bình Định lần thứ XII nhiệm kỳ 2013 – 2018; chương trình hành động số 04/CTr-LĐLĐ ngày 15/11/2013 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Bình Định và 6 chương trình, 2 kế hoạch của LĐLĐ tỉnh theo chuyên đề; LĐLĐ thành phố triển khai các Kế hoạch số 25 về thực hiện chương trình hành động số 04/CTr-LĐLĐ ngày 15/11/2013 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định và chương trình theo chuyên đề của LĐLĐ tỉnh, kế hoạch số 26 về Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, số 27 về Giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2013 – 2018 … nhằm quán triệt trong cán bộ công đoàn các cấp thành phố những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh giai đoạn 2013-2018.
                                                                                                   Ánh Nguyệt