Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Những kiến nghị của tổ chức công đoàn luôn được quan tâm tháo gỡNhững kiến nghị của tổ chức công đoàn luôn được quan tâm tháo gỡ

Email In
Theo đó, Chính phủ đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung kinh tế- xã hội đất nước năm 2013. Đồng thời, thông báo ý kiến kết luận tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về 19 nội dung quan trọng.
Trong đó, sẽ tập trung phối hợp xem xét ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, như: Nghị định hướng dẫn Khoản 2, Điều 31 Luật Công đoàn năm 2012 về xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật Công đoàn; Nghị định hướng dẫn Chương X Bộ luật Lao động năm 2012 về chính sách đối với lao động nữ thay thế Nghị định 23/1996/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ; Nghị định cho người lao động dôi dư do tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010, không phụ thuộc doanh nghiệp đó đã sắp xếp khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa trước đây…
Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, chính sách đối với người lao động, nhất là các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi về trước mắt và lâu dài của người lao động và quĩ Bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; giải quyết vấn đề nhà trẻ mẫu giáo ở các khu công nghiệp, khu chế xuất…
                                                                                            Hoàng Anh
                                                                                VP Tổng LĐLĐ VIệt Nam