Bạn đang ở mục Công tác công đoànCông tác công đoànĐổi mới công nghệ – điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ công nhân

Email In
    Trong 20 năm qua, nhóm ngành công nghiệp có sử dụng công nghệ cao tăng bình quân 14,6%/năm. Sự tăng trưởng này phản ánh quá trình cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng mở rộng và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, theo đó hàng ngàn công nhân được đào tạo, làm chủ công nghệ mới hiện đại. Các khu c& ...


Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp

Email In
    1. Vai trò, vị thế của công đoàn cơ sở doanh nghiệp Điều 10 Luật Công đoàn - 2012 quy định công đoàn có quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nội dung chủ yếu là: 1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động. 2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát ...