Bạn đang ở mục Lĩnh vực khácLĩnh vực khácNhà Văn hóa Lao động Bình Định: Đa dạng hóa các hoạt động, quy tụ Người lao động đến sinh hoạt văn hóa, thể thao, rèn luyện thể lực, giải trí

Email In
    Ngày 9/9/2009, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định chính thức khánh thành đi vào hoạt động. Tọa lạc ở một vị trí có nhiều lợi thế, trung tâm Thành phố Quy Nhơn- thành phố loại I trực thuộc tỉnh Bình Định. Từ ngày hoạt động đến nay, Nhà Văn hóa Lao động luôn được tôn tạo, bảo dưỡng, trang bị thêm trang thiết bị, kỹ thuật, dụng cụ phục vụ hoạt động, đảm bảo ph& ...


“Đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để phát triển DN nhanh và bền vững"

Email In
    Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong 3 ngày từ 26 - 28/8/2015 vào thời điểm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử chính trị trọng đại. Với tinh thần quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để ph&aacut ...


Kinh nghiệm từ phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục - Đào tạo Bình Định

Email In
     Ngày 22 tháng 5 năm 2015, ngành Giáo dục - Đào tạo Bình Định đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015, Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. Trong 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng ...


Trao đổi thêm về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Email In
    Thông tư này thay thế Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 18/01/2012 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (sau đây gọi tắt là Thông tư 01). Thực tế cho thấy, việc thực hiện Thôn ...


Bàn về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ nước ta trong giai đoạn hiện nay

Email In
    Một số vấn đề cần quan tâm khi điều chỉnh tuổi nghỉ hưu Lao động là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Chăm lo cho người lao động là chăm lo cho sự phát triển ổn định và lâu dài của xã hội. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh về bảo đảm an sinh xã hội:“Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo h ...