Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Ban Chấp hànhBan Chấp hànhBan Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In
    1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 3. Đ/c Nguyễn Thị Vinh – UV BTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh 4. Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà – UV BTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh 5. Đ/c Lê Từ Bình – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh 6. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy – UV BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh 7. Đ/c Lê Thị Tu ...