Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình ĐịnhTỉnh Bình ĐịnhQuý I năm 2015, tổng sản phẩm địa phương ở Bình Định tăng 8,05%

Email In
      Ngày 03 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân Bình Định đã họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015. Theo đó, trong quý I, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước đạt 2.895,4 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước (tăng 0,3% so với mức tăng quý I năm 2014); trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 2,86%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,91%; dịch vụ tăng 11,35%. Đáng lưu ý nông nghiệp và công nghiệp tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trư ...

  • Hình ảnh hoạt động

  • Video hoạt động

1 2 3 4 5 7 9
Beardyman and Reggie Watts on Channel 4 Headspace A Closer Look At The iPhone Political Roast : Obama Emanuel 2005