Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáoTuyên giáoVai trò, nhiệm vụ của báo chí Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐ

Email In
    Đặc biệt là với hệ thống báo chí; các tờ báo và tạp chí của hệ thống Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh đáp ứng công tác tuyên truyền hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong cả nước; tiêu biểu như: Báo Lao động, Báo Lao động Thủ đô, Báo Người Lao động TP. Hồ Chí Minh, Vinh, Đồng Nai; các Tạp chí L ...