Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luậtChính sách & Pháp luậtĐề xuất giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Email In
    Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5835/UBND-KT về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Công văn số 349/LĐLĐ-CSPL ngày 28/12/2016 về tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc năm 2017. Những kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp  sau: Tình hình thực ...


Kết quả thực hiện Quỹ “ Mái ấm Công đoàn” làm ấm lòng Người lao động, an cư lạc nghiệp.

Email In
    Thực hiện Chương nhà ở “Mái ấm công đoàn” giai đoạn (2012-2016) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền để đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”. Hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động tranh t ...


Một số điểm mới về phong trào thi đua lao động sáng tạo năm 2016

Email In
    Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam  và ...


Phát động thi đua trong CNVCLĐ năm 2017

Email In
    PHÁT ĐỘNG  THI ĐUA TRONG CNVCLĐ NĂM 2017 ( Ngày 28/12/2016 Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 13 ( khóa XII) Thường trực Công đoàn tỉnh  phát động thi đua năm 2017) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, phát huy những kết quả đạt được tro ...


Đối thoại - giải pháp ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Định

Email In
    I- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH Trong năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp tại Bình Định có những chuyển biến tích cực; với 557 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 17% so với cùng kỳ; một số dự án lớn của tỉnh bắt đầu đi vào hoạt động đã tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh (giải quyết việc làm mớ ...