Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tổ chứcTổ chứcThực hiện công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Email In
    1. Những kết quả bước đầu Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” (gọi tắt là Kết luận 80) v&a ...


Nhìn lại 9 tháng thực hiện “Năm phát triển đoàn viên”

Email In
    Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thực hiện chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến kết nhiệm kỳ cả nước có 10 triệu đoàn viên đến năm 2018 (số hiện tại + số tăng thêm - số giảm = 10 triệu đoàn viên),  Đại hội XII công đoàn tỉnh Đình Định đề ra chỉ tiêu cả nhiệm kỳ  phát triển 20.000 đoàn viên ( TLĐ giao ...


Trường Đại học Tôn Đức Thắng với mục tiêu đào tạo toàn diện cho sinh viên

Email In
    Với mục đích đào tạo toàn diện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và nhân cách cho sinh viên; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển hội nhập của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Vào đầu tháng 10/2013, đoàn công tác cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình ...


Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tỉnh Bình Định

Email In
    Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn. Với kết quả đạt được, công đoàn đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 06 Huân chương Lao động hạng Ba, 09 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 cờ và 282 Bằng khen của ...