Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPnguyen van su: Toi duoc cty cho thoi viec ,toi duoc huong tro cap j tu phia cty

Theo quy định Tại khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2013 quy định người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày - Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2013 quy định: 1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động theo các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động (nghĩa là trừ khoản 8 Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này) thì ông được hưởng các chế độ: - Thanh toán số tiền lương còn lại; - Trả sổ BHXH; - Thanh toán chế độ thất nghiệp (từ năm tham gia BH thất nghiệp đến khi thôi việc); - Thanh toán chế độ trợ thôi việc= (tổng thời gian đã làm việc – thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp- thời gian đã được trả trợ cấp thôi việc).

Comment

VIẾT CÂU HỎI