Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPnguyễn ngọc Diệp: tôi hợp đồng LĐ từ 1997 đến 2016 thì tôi có QĐ chấm dứt HĐ,theo BHXH tôi được 20 năm ,hưởng BH thất nghiêp từ 2009 đến 2016 , từ năm 1997 đến 2008 tôi có được trả trợ cấp thôi việc theo NĐ 05 2015 CP không ? hiện nay tôi 55 tuổi

Nội dung anh hỏi chúng tôi trả lời như sau: - Tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2013 quy định: Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”. - Tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động và được quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc… Thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc= (tổng thời gian đã làm việc – thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp- thời gian đã được trả trợ cấp thôi việc). Như vậy, trường hợp của ông có tham gia BH thất nghiệp bắt đầu từ năm 2009 thì khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật lao động thi ngoài hưởng BH thất nghiệp từ năm 2009 đến năm 2016, đơn vị có trách nhiệm thanh toán cho ông hưởng chế độ trợ cấp thôi việc một năm làm việc ½ tháng lương, thời gian tính bắt đầu từ khi làm việc đến năm 2008, trừ đi thời gian ông đã được trả chế độ thôi việc (nếu có).

Comment

VIẾT CÂU HỎI