Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPBích Thủy: Cho tôi hỏi : Để bình xét danh hiệu "Gia đình thành đạt" cấp tỉnh (LĐLĐ tỉnh cấp ) thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong mục : c. Về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của vợ, chồng, con và gia đình phải không hay là chỉ cần đáp ứng một trong những tiêu chí đó? Rất mong sớm nhận được hồi đáp của LĐLĐ. Xin cảm ơn!

Cảm ơn chị Bích Thủy đã hỏi câu hỏi này. Liên đoàn Lao động tỉnh xin trao đổi với chị một số nội dung như sau: - Để được công nhận danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” cấp tỉnh phải đảm bảo những tiêu chuẩn cụ thể được quy định tại các văn bản sau: + Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định về việc triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2018; + Công văn số 49/LĐLĐ-NC ngày 17/3/2015 và Công văn số 70/LĐLĐ-NC ngày 28/3/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch 35/KH-LĐLĐ về triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” tỉnh Bình Định giai đoạn 2013-2018. - Theo quy định về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của vợ, chồng, con và gia đình trong phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” tỉnh Bình Định là tất cả các thành viên đều phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí quy định trong mục này. Riêng tiêu chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương” hoặc được Tổng Liên đoàn cấp Bằng “Lao động sáng tạo” hoặc đạt giải trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh thì chỉ cần một trong hai người (vợ hoặc chồng). - Lưu ý: Những tiêu chí nào có từ “hoặc” thì chỉ cần đạt một trong những thành tích đã quy định còn các tiêu chí khác thì bắt buộc cả vợ, chồng, con và gia đình phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Comment

VIẾT CÂU HỎI