Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPTrần Thái Hơn : Người lao động nộp đơn xin việc không có hộp đồng lao động sau 3tháng không trả lương Nay người lao động nộp đơn xin nghỉ việc thì người lao động có được nhận lương không?

Do ông không có HĐLĐ nên ông cần phải chứng minh đã làm việc tại công ty thông qua bảng lương, bảng chấm công hoặc các giấy tờ có liên quan đến việc giao kết công việc giữa ông và công ty… Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 quy định. Tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 90 BLLĐ 2012 quy định: 1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. - Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. - Mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 2. Tiền lương trả cho NLĐ căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Tại Điều 96 BLLĐ 2012 quy định: Nguyên tắc trả lương - Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. - Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Vì vậy, khi bạn đã thực hiện xong công việc giao kết giữa bạn và công ty (dù giao kết hợp đồng bằng lời nói) công ty phải có nghĩa vụ trả lương cho bạn đúng thời hạn. Ngoài ra, căn cứ theo Điều 37 BLLĐ 2012: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây: Tại Điểm b, khoản 1, Điều 37 BLLĐ 2012 quy định: Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tại Khoản 2 Điều 47 BLLĐ 2012 quy định: Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Như vậy, căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, công ty không trả lương cho bạn 03 tháng, vậy ông có quyền đơn phương chấm dứt việc giao kết công việc với công ty và công ty có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho ôngtrong các tháng mà công ty chưa trả trong thời hạn 07 ngày, trong trường hợp đặt biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Comment

VIẾT CÂU HỎI