Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPBùi Thị Hiệp: cho tôi xem mẫu áo đồng phục của CB-ĐV Công đoàn có đường link càng tốt

Những thông tin chị cần biết được quy định cụ thể trong Quyết định số 1257/QĐ-TLĐ ngày 14/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam. Quyết định này được đăng tải ở Mục Văn bản của Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

Comment

VIẾT CÂU HỎI