Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPNBA: cho tôi hỏi, như tôi có làm ở 1 công ty CP hóa, vừa rồi công ty tôi có ra quyết định tất cả các ngày lễ 10/3/2018 (AL), 30/4/2018 và 1/5/2018 toàn bộ các nhân viên VP, công nhân đều đi làm và công ty sẽ bố trí nghỉ bù vào ngày thích hợp như vậy có sai quy định không

Việc công ty bạn ra quyết định tất cả các ngày lễ 10/3/2018 (ÂL), 30/4/2018 và 1/5/2018 toàn bộ các nhân viên văn phòng, công nhân đều đi làm và công ty sẽ bố trí nghỉ bù vào ngày thích hợp là phù hợp quy định pháp luật. Với lý do đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty và công ty vẫn phải đảm bảo đầy đủ các chế độ tiền lương (hoặc nghỉ bù) theo đúng quy định của Bộ luật Lao động 2012. Việc công ty bạn ra quyết định như vậy không trái với điều cấm của pháp luật, nên công ty của bạn có quyền ra quyết định trên

Comment

VIẾT CÂU HỎI