Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPNguyễn Hữu Lai: Vì lý do cá nhân tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Khi tôi nghỉ, doanh nghiệp yêu cầu tôi trả lại thẻ BHYT, như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Căn cứ Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014 quy định hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT. Do đó, khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo tăng, giảm với cơ quan BHXH và thu hồi trả lại thẻ BHYT (nếu thẻ đó còn hiệu lực); Đồng thời, doanh nghiệp cũng chốt sổ BHXH cho người lao động. Như vậy, khi bạn nghỉ, doanh nghiệp yêu cầu bạn trả lại thẻ BHYT là đúng theo quy định của Pháp luật Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định mới của Nhà nước thì khi người lao động nghỉ việc thì cơ quan bảo hiểm sẽ cắt thẻ Bảo hiểm y tế, cho nên thẻ Bảo hiểm y tế sẽ không còn có giá trị.

Comment

VIẾT CÂU HỎI