Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPĐồng Văn trieu: Công ty tôi làm san xuất theo ca 8 tiếng,chia làm 2 ca. Ca ngày từ 6h- 14h nghỉ giữa ca được 30 phút. Ca đêm từ 22h- 6h nghỉ giữa ca được 45phut. Nếu mỗi ca tăng ca thêm 4h thì được nghỉ thêm được 30 phút. Còn làm tăng ca thêm từ 2- 3 h không được giải lao thêm. Vậy cho mình hỏi có đúng theo luật lao động không? Nếu sai thì tôi phải làm gì để được doi lại quyền lợi cho công nhân viên? Mong sớm phan hoi. Do tôi được biết ngoài thời gian nghỉ giải lao làm theo ca dung quy định thì làm tối thiểu 10h liên tục đc nghỉ thêm ít nhất 30 phút hưởng lương. Xin cảm ơn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động có quy định cụ thể như sau: Tại Khoản 1, Điều 3 quy định Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương: Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Tại Điều 4 quy định Làm thêm giờ: Số giờ làm thêm trong ngày không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; Khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, vào ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; Tại Điều 5 quy định Nghỉ trong giờ làm việc: 1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn (khoản 3, điều 104 BLLĐ). Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. 2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc. Căn cứ các quy định trên thì trong trường hợp của anh, vì ca làm việc bình thường của anh là 8 giờ /ngày, do vậy nếu anh làm tăng ca từ đủ 2 giờ/ngày trở lên, tức là tổng thời gian làm việc bình thường và làm thêm giờ đủ 10 giờ/ngày thì anh sẽ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc và được hưởng nguyên lương theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Do đó, dựa vào quy định trên, công ty nơi anh làm việc đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về thời gian nghỉ ngơi. Do vậy, anh có thể đề nghị công ty sắp xếp lại thời giờ làm việc và nghỉ ngơi theo đúng quy định pháp luật. Nếu công ty không đồng ý thực hiện, thì anh có thể đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp bao gồm công đoàn cơ sở tại công ty, Công đoàn cấp trên, Phòng lao động huyện hoặc Thanh tra Sở lao động.

Comment

VIẾT CÂU HỎI