Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPLê Thành Luân: Tôi đang công tác tại một doanh nghiệp chế biến gỗ, vì lí do sức khỏe nên tôi thỏa thuận với công ty và được công ty cho nghỉ, nhưng còn 3 tháng nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu, dù đã đủ thời gian đóng BHXH. Vậy cho tôi hỏi, tôi có được nhận trợ cấp thôi việc từ công ty không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012: 1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Theo quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc bạn là thuộc trường hợp hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ theo điều 36 bộ luật lao động. Do đó, khi bạn nghỉ việc tại công ty mà chưa đủ điều kiện về hưu (đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo Điều 187 Bộ luật Lao động) nên công ty phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Comment

VIẾT CÂU HỎI